لیست محصولات

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

بازدید تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
383
پست آخر کانال[یا هر پستی] 👁‍🗨
600
500 / 300000
385
بازدید 2 پست اخر 👁‍🗨
1080
500 / 250000
388
بازدید 3 پست اخر 👁‍🗨
1560
500 / 250000
389
بازدید 4 پست اخر 👁‍🗨
1920
500 / 250000
390
بازدید 5⃣ پست اخر 👁‍🗨
2400
500 / 250000
391
بازدید 6 پست اخر 👁‍🗨
2880
500 / 250000
392
بازدید 7 پست اخر 👁‍🗨
3360
500 / 250000
393
بازدید 8 پست اخر 👁‍🗨
3840
500 / 250000
396
بازدید 9 پست اخر 👁‍🗨
4320
500 / 250000
397
بازدید 🔟 پست اخر 👁‍🗨
4800
500 / 250000
398
بازدید 11 پست اخر 👁‍🗨
5280
500 / 250000
400
بازدید 12 پست اخر 👁‍🗨
5760
500 / 250000
405
بازدید 13 پست اخر 👁‍🗨
6240
500 / 250000
408
بازدید 14 پست اخر 👁‍🗨
6720
500 / 250000
410
بازدید 5⃣1⃣ پست اخر 👁‍🗨
7200
500 / 250000
411
بازدید 16 پست اخر 👁‍🗨
7680
500 / 250000
413
بازدید 17 پست اخر 👁‍🗨
8160
500 / 250000
415
بازدید 18 پست اخر 👁‍🗨
8640
500 / 250000
419
بازدید 19 پست اخر 👁‍🗨
9120
500 / 250000
421
بازدید 0⃣2⃣ پست اخر 👁‍🗨
9600
500 / 250000
426
بازدید 25 پست اخر 🦄
10800
500 / 250000
430
بازدید 30 پست اخر 🦄
12000
500 / 250000
431
بازدید 35 پست اخر 🦄
13200
500 / 250000
436
بازدید 40 پست اخر 🦄
14400
500 / 250000
437
بازدید 45 پست اخر 🦄
15600
500 / 250000
440
بازدید 50 پست اخر 🦄
16800
500 / 250000
447
بازدید 60 پست اخر 🦄
24000
500 / 250000
449
بازدید 70 پست اخر 🦄
36000
500 / 250000
452
بازدید 80 پست اخر 🦄
48000
500 / 250000
454
بازدید 90 پست اخر 🦄
60000
500 / 250000
457
بازدید 100 پست اخر 🦄
72000
500 / 250000

ویو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
384
ویو پست 👀
840
1000 / 900000
387
ویو IGTV 📺
1440
1000 / 1000000
386
ویو پست ایمپرشن
1440
500 / 2000000
399
ویو استوری 👁‍🗨
5400
100 / 70000
469
رای و نظرسنجی استوری 📌
360000
1 / 1000

کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
394
ممبر ارزان قیمت 🚀  [ ویــــژه ]
4200
1000 / 5000
401
اجباری [ هیدن ] کانالا زیر k💯
5880
1000 / 35000
404
ممبر فیک 🤖 کانال [ کانالا ⬇️ کمتر از 💯 کا ]
6000
500 / 30000
407
اجباری [ هیدن ] کانالا بین 100k تا 200k
6600
500 / 30000
414
اجباری [ هیدن ] ریزش کم (پنل 1)
8280
1000 / 50000
417
ممبر فیک 🤖 کانال [ کانالا زیر ⬇️ 300 کا ]
9000
1000 / 50000
420
اجباری [ هیدن ] ریزش کم (پنل 2)
9480
500 / 50000
424
اجباری [ عادی ] ویودار
10800
1000 / 50000
425
بسیار‌ کم ریزش 〽️ [ ممبر کانال ]
10800
1000 / 50000
423
ممبر قفلی کانال 🔐 [ ریزش صفر ]
10800
500 / 150000
434
اجباری [ هیدن ] ظرفیت بالا 🚀
14400
1000 / 100000
435
ممبر ریـــــــــــــــــــزش صفر ⚠️
14400
1000 / 50000
433
ممبر فیک 🤖 کانال [ کانالا بزرگ زیر 1 میلیون ]
14400
1000 / 50000
432
ممبر فیک 🤖 کانال [ کانالای خارجی🇹🇩 ]
14400
500 / 50000
441
ممبر نیترو کانال 👀 [ بازدید بالا ]
18000
1000 / 50000
443
ممبر فیک 🤖 کانال [ کانالای خارجی+300k🇹🇩 ]
21600
500 / 50000
444
اجباری [ فوق کیفیت ] 🎖
24000
1000 / 50000
460
اختیاری [ پاپ آپ مختلط ]
96000
1000 / 10000
464
اختیاری [ پاپ آپ بانوان 💃 ]
132000
1000 / 10000
468
اسپانسری پروکسی 💯 [ جذب اختیاری ]
300000
1000 / 5000
472
تبلیغات گسترده 🚀 [ جذب اختیاری ]
960000
1000 / 10000
474
تبلیغات نیتیو 🇮🇷🎖 [ جذب اختیاری ]
3000000
1000 / 5000

لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
395
لایک 🇮🇷 VIP اینستاگرام [ سرعت متوسط ارزان 💎 ]
4200
500 / 40000
412
لایک 🇮🇷 سرعت‌بالا/بدون‌ریزش [ فوق‌ارزان 🌟 ]
7800
500 / 10000
418
لایک میکس 🇦🇪🇮🇷 ( ایرانی‌عربی)
9000
500 / 50000
422
لایک ایرانی 🇮🇷 [ فوق کیفیت 💯 ]
9600
100 / 50000
427
لایک IGTV 📺
11400
500 / 50000

گروه تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
403
واقعی گروه [ ادلیست ]
6000
1000 / 10000
402
واقعی گروه ‌های زیر K💯
6000
500 / 10000
406
فیک [ گروه‌های زیر⬇️ 💯 کا ]
6600
500 / 20000
409
هیدن گروه [ ریزش کم ]
7200
500 / 20000
416
فیک [ گروه‌های بالای⬆️ 💯 کا ]
9000
500 / 20000
428
ربات مدیریت گروه [ فول امکانات ]
12000
1000 / 10000
429
واقعی اجباری🚀 [ چت کن گروه ]
12000
1000 / 15000
456
انتقال گروه به گروه [ ایرانی 🇮🇷 ]
72000
500 / 15000
455
ربات تبچی 🤖 [ تبلیغ‌دائمی ]
72000
1000 / 1000
463
انتقال گروه به گروه [ خارجی 🇱🇷 ]
108000
500 / 5000
470
پروکسی 🏆 [ باکیفیت‌ترین تبلیغ گروه ]
540000
1000 / 3000

فالور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
438
فالوور فیک گُلد🥇 70٪ هدیه [فوق ارزون🌟]
16200
500 / 5000
439
فالوور فیک خارجی 🇫🇮 [ نوع 4⃣ ]
16800
500 / 15000
442
فالوور فیک ویژه 🇮🇷 [ ارزان/ریزش‌کم ⭐️]
19200
500 / 30000
446
فالوور فیک ایرانی🇮🇷 [ نوع 2⃣ ]
24000
1000 / 50000
445
فالوور فیک میکس 🇦🇪🇮🇷 [ نوع 3⃣ ]
24000
500 / 15000
448
فالوور واقعی ویژه 💎 [ ارزان قیمت ]
36000
500 / 10000
451
فالوور فقط خانم 💃 [ باکیفیت New ]
42000
1000 / 6000
450
فالوور فیک [ ظرفیت بالا 🚀]
42000
1000 / 100000
459
فالوور باکیفیت ایرانی 🇮🇷 [ اجباری اینستا ]
78000
1000 / 20000
461
فالوور واقعی طلایی 🇮🇷 [ پاپ اپ ویژه ☄ ]
96000
1000 / 25000
462
فالوور‌ ریزش‌#صفر‌ ✅ ‌(تضمینی 〽️💯)
106800
500 / 100000
466
فالوور واقعی 🎖 [ جذب اجباری اعضا ]
180000
500 / 20000
467
فالوور فقط آقا 🧔 [ باکیفیت New ]
202800
200 / 100000
471
فالوور واقعی 🎖 [ فوق‌کیفیت پاپ‌اپ ]
720000
1000 / 20000
473
فالوور واقعی 🚀 [ گسترده فوق کیفیت ]
1800000
3000 / 30000

کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
458
کامنت پست [ تعریف تمجید] 👏🌟🎊
72000
25 / 10000
465
کامنت پست [ دلخواه ، شما تعیین کنید✅ ]
144000
25 / 1000